Book Review: Si

SiSi by Bob Ong
My rating: 5 of 5 stars

Walang kupas talaga si Bob Ong sa larangan ng pagsusulat. At sa paglabas ng kanyang ikasampung libro ay napatunayan na niyang kaya niya iba’t ibang kategorya ng kwento ma-horror man yan (Kaibigan ni Mama Susan; na hindi ko naman binasa), tungkol sa superhero (Kapitan Sino), script man ng iba’t ibang klase ng sine (Lumayo Ka Nga sa Akin), o love story na paksa ng librong ito.

Pagbuklat mo pa lang sa unang kabanata ay mapapaisip ka na, dahil ang nakalagay ay pang-72 ito. Ngayon pa lang ako nakakita ng librong sinulat ng ganitong istilo. Naiintindihan ko na kung bakit, ayon kay Bob, sinimulan niya tong isulat kasabay pa ng Stainless Longganisa pero ngayon lang natapos.

KONTING SPOILER LANG
Gaya ng nabanggit ko kanina tila pabaligtad ang pagkakasulat ng librong ito. Pagdating pa lang sa kabanata 60 ko napagtanto na ang bawat kabanata pala ay tumutugma sa edad ng bida. Bawat kabanata ay may inilalahad siyang alaala na karamihan ay may kinalaman sa pagmamahalan niya ng kanyang naging asawa. Paalala, hindi ito librong hapon na dapat basahin simmula sa huling pahina. Sinadya ni Bob na magsimula sa edad na 72. Maganda ang kinalabasan. Maihahalintulad ang karanasan na ito sa kung may nakilala ka ngayon lang sa matandang edad na at ikinuwento niya ang mga nangyari sa buhay niya. May mga detalye sa kwento na mapapatanong ka, “Sino naman yung karakter na iyon?” tapos sa sunod na kabanata ay saka lang niya maipapaliwanag kung ano ba ang kinalaman ng taong iyon sa buhay niya.

Natuwa din ako sa kung paano niya ipinahiwatig ang buhay niya. Kalimitan ang karakter ng isang libro ay may isang dimensiyon lamang. Kung ang karakter na ito ay matapang, mabait, madaldal man o hindi sa simula ng libro dadalhin mo ang impresyon na iyon hanggang katapusan. Pero dahil nga nilalahad ng librong ito ang pagtanda at paglago ng isang tao sa bawat yugto ng kanyang buhay, makikita mo ang pagkakaiba ng bida noong siya ay 20, at noong siya ay 60. Napahalagahan ko rin kung paano naipakita nito na ang mga nakatatanda sa atin ay nabiyayaan ng Diyos ng mas maraming karanasan na kalimitan ay nangangahulugan din na may dagdag na karunungan.

Marami pa akong ikinagusto sa librong ito. At kung nagkataon na 4-stars ang ibibigay ko sa librong ito, ay siguradong mapipilitan akong dagdagan ang rating na iyon para lang sa huling kabanata at pahina ng libro kung saan ay nabigyan ng panibagong kahulugan ang naunang 71 na kabanata na binasa ko bago makarating doon. Naglalaman ito ng isang mahalagang mensahe na sa panahon natin ngayon ay mahalagang pag-isipan.

View all my reviews

This review was originally posted on Goodreads.

Round Three

We’re gonna give this another go. Hey guys, I’m Jonn, software enthusiast and stuff, and I’m gonna give this blog thing another go. Just a dump for some random topics until I build up the habit and find out what I really want to end up talking about. Not gonna write a too-long introduction so that I don’t feel guilty when I eventually slack off on this writing exercise.

About Me

Hi, I’m Jonn. I’m a professing Christian (Reformed Baptist), a Software Engineer by trade, and an avid gamer from the Philippines. This blog is more of an exercise in writing down my thoughts in the hopes that it will help me form a more concrete and consistent understanding of how the world works. It’s currently a mix of my stream of thought, and the occasional programming post.

Creative Commons License
Images, Videos, and other content in my blog are licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License unless otherwise stated.

Additional disclaimer

This is a personal blog. Any views or opinions represented in this blog are personal and belong solely to the blog owner and do not represent those of people, institutions or organizations that the owner may or may not be associated with in professional or personal capacity, unless explicitly stated.

Any views or opinions are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, or individual.

All content provided on this blog is for informational purposes only. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site.

The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information.

Downloadable Files and Images

Any downloadable file, including but not limited to pdfs, docs, jpegs, pngs, is provided at the user’s own risk. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages resulting from a corrupted or damaged file.

Comments

Comments are welcome. However, the blog owner reserves the right to edit or delete any comments submitted to this blog without notice due to :

– Comments deemed to be spam or questionable spam.
– Comments including profanity.
– Comments containing language or concepts that could be deemed offensive.
– Comments containing hate speech, credible threats, or direct attacks on an individual or group.

The blog owner is not responsible for the content in comments.

This blog disclaimer is subject to change at anytime.

Disclaimer helpfully provided by http://sampleblogdisclaimer.blogspot.com